Erling Rasmussens båltale

Årets taler til Sankt Hans var lokalpolitiker Erling Rasmussen, og hvis du ikke fik hørt det hele, kommer talen her i sin fulde ordlyd:

Skt. Hans tale i Viuf 2012.
Tak for invitationen til at komme at holde talen ved bålet.
Og som jeg forstår det er det et fællesarrangement, hvor Grundejerforeningen Birketing, Aktivitetshuset Svinget og Viuf Medborgerforening står for. Tak til jer alle 3.

Jeg vil kort lave et historisk tilbageblik som jeg vil se i et fremtidsperspektiv med de muligheder der er foran os i de mindre bysamfund. De/ vi er som satellitter der kredser om Kolding den største by og som er centrum i Kolding Kommune.
Når vi står her i aften, hvor bålet om lidt bliver tændt så er det ilden og dens enorme kraft der indenfor meget kort tid har lyst op for en stund. Denne enorme kraft er ligesom jer ildsjæle/frivillige. I lyser ikke op en kort tid for derefter at slukkes. Kort tid er relativ men ildsjæle har også deres levetid og heldigvis kommer der hele tiden nye til som brænder for bestemte ting.

Først i 90 erne ansatte KK en landsbykoordinator, som skulle hjælpe landsbyerne så befolkningen selv kunne træffe og være medbestemmende omkring den udvikling som skulle foregå rent lokalt.
Foreningerne, Skolen og Kirken skulle bindes sammen og til hjælp for alt dette udkom LokalAavisen i 1994.
LokalAvisen blev en succes. Den eksisterer endnu.  Men det er også ved hjælp af ildsjæle. 2 er med endnu, Mogens Larsen og Robert Hvelplund.
Allerede for mange år siden dannede Viuf borgerne Viuf Borgerforening.
Almind fulgte trop og dannede deres Borgerforening nærmere præcis i år 2000.
I 2003 dannedes Viuf Medborgerforening  en sammenslutning af  Viuf Borgerforening og Forsamlingshuset. 
Flot formålsparagraf.  ”Foreningen er upolitisk. Dens formål er at fremme det kulturelle og sociale sammenhold i Viuf Sogn, samt at medvirke til sognets fortsatte trivsel og vækst i kommunen. Foreningen har hjemsted i Viuf Medborgerhus
 I har med stor succes fået en slagkraftig forening og hvor forsamlingshuset er blevet foreningens hjemsted og samlingspunkt.
I og dem der styrer og arbejder for dette sammenhold. I er frivillige ildsjæle, som har lagt og stadig lægger et stort arbejde i at få forsamlingshuset op i en standard, hvor det nu er rammen om mange sammenkomster. Især scenens nedtagning og udgangen mod vest har gjort huset ideelt til familiesammenkomster, hvor ikke mindst børnene har legeplads og fodboldbane til fri disposition, hvor de i tryghed kan lege og boltre sig.
Et håndfast bevis på jeres sammenhold til at overvinde forhindringer er kloakeringen.
I søgte landsbypuljen om bevilling til materialerne og så skal I frivillige nok klare resten.
Et flot medborgerhus har I nu, og det har I knoklet for..  TILLYKKE med det.
Jeg glæder mig også over jeres samarbejde med Almind Borgerforening.
De to foreninger arbejder nu sammen og det frugtbare samarbejde bar frugt da I sammen henvendte jer til Kolding Kommune om busdriftens katastrofale sammenbrud, da der fra 1. juli sidste år trådte en ny køreplan i kraft.
Da skolebørnene skulle i gang efter sommerferien sidste år viste problemerne sig.
Sammen henvendte I jer til Kolding Kommune.
Og jeg kan her sige jer.
I reagerede i fællesskab, og fik det stort set som I ønskede det.
Netop fordi I havde argumenterne på plads. I kunne påvise manglende busafgange og bussernes kapacitet.
I har mange ildsjæle her i Viuf. Og vi har mange ildsjæle i Almind.
Det lokale engagement er uhyre værdifuldt.

Værdifuldt er også fællesskabet med skole og hal som udgangspunkt.
ALVI, værestedet blev dannet af frivillige forældre der i fællesskab med idrætsforeningen fik startet ordningen.
Børnene efter 3. kl. fik et sted at gå hen når de fik fri tidligt om eftermiddagen.
Ungdomsklubben, som nu er ledet og båret af ildsjæle. Frivillige forældre, som hjælper deres børn i klubben på Alminde-Viuf Fællesskole.
Nej ikke kun forældre også bedsteforældre og andre ældre tager del i de unges aftner med nye tiltag.
Især børnene, de unge, forældrene og andre ældre bliver i Ungdomsklubben knyttet sammen. Man kender hinanden også uden for klubben.
Kommunens pengetank blev lille og blev lukket i.
Straks er der ildsjæle. Nu passer vi selv vores børn og unge.
Nogen gange er det ganske godt, at vi ikke bare kan betale os fra al ting.
Nye veje, nytænkning fører noget nyt og positivt med sig.
For meget få år siden havde vi dårlig omtale omkring området, børn og unge lavede hærværk forskellige steder og ikke mindst i Aktivitetsparken  i  Almind, hvor man tændte bål og generede beboerne i området.
Ildsjæle og nytænkning.
Vi skal løse disse problemer selv.
Det medførte at Almind/Viuf Natteravnene  blev dannet.
Det blev nu fuldt legalt at gå rundt om aftenen og opsøge de unge, snakke med dem. 
Har I problemer?  Eller bare ønske dem en god aften.
De unge ved vi holder af dem, når vi opsøger dem i det offentlige rum.
De unge vil også orden. De vil også passe på tingene. Hvor de unge en aften sagde. Der er en dør åben oppe på 1. sal, det sagde en,  da  vi traf dem nede ved skolen, hvor de sad på nogle bænke og hyggede sig.
En anden episode: Ung mand rejste sig op og sagde ”Goddag Erling” Han gav mig hånden.
Et eksempel på respekt og tillid. Jeg tror også taknemlighed over, at vi alle viser interesse for de unge.
Også her et eksempel på ildsjæle, frivillige har løst en stor opgave.
Sådan opstår den ene forening efter den anden over tid. Der er i Danmark over 100.000 foreninger og  i Almind-Viuf, Dons og Møsvrå-området blev den nyeste forening dannet her i foråret nemlig VASK, som er en forkortelse af Viuf  Almind  Spejlrefleks Kamera.
Hjemsted Viuf Medborgerhus.

I øjeblikket er der en snak i Kommunens Landsbyforum om at de enkelte områder (satellitsamfundene) Skulle have en person (forening), der skulle være spydspids for området.  En landsbypedel.
Koordinere snerydning, varetage byernes grønne områder.  Eks. vejen imellem Alminde – og Viuf. Almind Hule). Hvidt autoværn røde og hvide vejsten.   Nostalgiker, nej/ja, men det ville bare se hamrende godt ud.
Måske en ny forening båret af frivillige.
Jeg er både ydmyg, stolt og taknemmelig for at repræsentere området herude i  Kolding  Byråd.
Vi har unikke forhold for vores børn og unge og ældre.
Vi er et landsbysamfund,  hvor beboerne er båret af et fællesskab.
Vi har en kærlighed til området og ildsjæle og frivillige løser opgaverne når de opstår.
Det sociale sammenhold udbygges i respekt for generationerne. Vi arbejder sammen.
I Holger Drachmanns midsommervise tændes der bål for at holde sognets trolde og hekse på afstand.

Lad bålet i aften være et glædesblus (det kunne også være et fakkeltog) til ære for alle de frivillige her i Viuf, men også for dem i Almind, Dons og Møsvrå. Ja, lad os tage dem i Vester Nebel med for børnene derfra kommer jo til skolen efter 6. klasse.
Kort sagt hele Almind-Viuf skoledistrikt efter 6. klasse.

Jeg vil ønske jer alle en god sommer!

23. juni 2012  Erling Rasmussen.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *