Generalforsamling den 10. marts 2020

Viuf Medborgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i Viuf Medborgerhus.

Alle er velkomne og foreningen byder på kaffe og kage.

Se dagsorden her: Generalforsamling 2020

Ud over valg til bestyrelsen og årets regnskab, byder generalforsamling også på mulighed for at debattere og komme med input til foreningens arbejde.

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som du finder på www.viuf.info.