Generalforsamling tirsdag 12. marts 2019

Generalforsamling i Viuf Medborgerforenning 2017Viuf Medborgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling tirsdag den 12. marts kl. 19.00 i Viuf Medborgerhus.

Alle er velkomne og foreningen byder på kaffe og kage.

Ud over valg til bestyrelsen og årets regnskab, byder generalforsamling også på mulighed for at debattere og komme med input til foreningens arbejde.

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som du finder på www.viuf.info.

Se hele indkaldelsen til Generalforsamlingen her.