Generalforsamling tirsdag 14. marts kl. 19.00

Generalforsamling i Viuf Medborgerforenning 2017Viuf Medborgerforening inviterer til ordinær Generalforsamling tirsdag den 14. marts kl. 19.00 i Viuf Medborgerhus, hvor foreningen er vært ved et lille traktement med ost og rødvin. Alle er velkomne.

Ud over valg til bestyrelsen og årets regnskab, byder generalforsamling også på mulighed for at debattere og komme med input til foreningens arbejde.

Grusgrav – Hvad nu?
Vi har inviteret “Grusgrav-Nej-Tak” gruppen til at komme og fortælle om den aktuelle situation og hvilke muligheder vi har for at påvirke den.

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som du finder på www.viuf.info.

Se hele invitationsfolderen til Generalforsamlingen her.