Generalforsamling tirsdag 15. marts kl. 19.00

Generalforsamling_2016_200pxViuf Medborgerforening inviterer til ordinær Generalforsamling tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i Viuf Medborgerhus, hvor foreningen er vært ved et lille traktement med ost og rødvin. Alle er velkomne.

Ud over valg til bestyrelsen og årets regnskab, byder generalforsamling også på mulighed for at debattere og komme med input til kommende aktiviteter.

Kom og hør hvordan arbejdet med at omdanne sportspladsen til en rekreativ oase skrider frem. Henrik Lindholm fortæller om de nye spændende tiltag der skal ske i 2016.

I forbindelse med generalforsamlingen vil vi tage initiativ til at få en hjertestarter til Viuf. Alle kan byde ind med hvordan vi finder pengene til projektet.

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som du finder på www.viuf.info.

Se hele invitationsfolderen til Generalforsamlingen her.