Regnvandsbassin ved Hechtsvej

Til orientering har Viuf Medborgerforening været i dialog med Kolding Spildevand angående udvidelsen og uddybning af det eksisterende regnvandsbassin ved Hechtsvej, Henvendelsen var foranlediget af at  flere borgere og Medborgerforeningens frygt for at bassinet kunne udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for børn og ældre, med den stejle hældning kanterne har, samt bassinets dybde. Herunder følger esensen af korrespondancen og Kolding Spildevands løsning til problemstillingen.

 

Regnvandsbassin Hechtsvej

Mail sendt til Kolding Spildevand den 15. august 2013:

I forlængelse af tidligere henvendelser pr. telefon og mail, sendes hermed yderligere skriftlig henvendelse fra Viuf Medborgerforening, gående på den manglende sikkerhed for børn og ældre i forbindelse med udvidelsen og oprensningen af eksisterende
regnvandsbassin, beliggende ved Hechtsvej i Viuf.

Viuf Medborgerforening formål er at varetage Viuf med oplands interesser og medvirke til udvikling af lokalsamfundet samt være talerør for Viuf borgere til Kolding Kommune og diverse instanser.

Det er Viuf Medborgerforenings opfattelse at Kolding Spildevand er gået på kompromis med sikkerheden, efter at der er sket en kraftig udvidelse og oprensning af regnvandsbassinet, som har gjort at skråningerne ned mod vandspejlet er blevet så stejle at de udgør en sikkerhedsrisiko.

Vi gør ligeledes opmærksom på at regnvandsbassinet er placeret i umiddelbar nærhed af legeplads, ældreområde, beboelsesområde med mange børn og helt op til en meget befærdet sti.

Vi forventer med denne skrivelse at Kolding Spildevand tager aktion, således at der etableres et sikkerhedsmæssigt forsvarlig anlæg, enten ved indhegning eller ved at ændre skråningsanlægget ned mod vandspejlet.

Kolding Spildevand svarer pr. mail af 28. august 2013:

For at imødekomme medborgerforeningens  ønsker om sikring af regnvandsbassinnet vil der bliver opsat et 90 cm. højt trådhegn på træstolper omkring bassinet.

Arbejdet udføres i løbet af september måned.

For god ordens skyld skal jeg gøre opmærksom på, at vi ikke anser bassinet for at udgøre en sikkerhedsrisiko og at flere beboere i området over for mig har givet udtryk for at de ikke ønsker bassinet indhegnet.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *