Generalforsamling tirsdag 13. marts 2018

Generalforsamling i Viuf Medborgerforenning 2017Viuf Medborgerforening indkalder til ordinær Generalforsamling tirsdag den 13. marts kl. 19.00 i Viuf Medborgerhus. Alle er velkomne.

Ud over valg til bestyrelsen og årets regnskab, byder generalforsamling også på mulighed for at debattere og komme med input til foreningens arbejde.

Hør om lokaldemokrati
Som formand for Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune fortæller Ole Alsted om udvalgets opgaver og de ambitioner som kommunen har med landsbyerne, herunder Viuf.
Udvalget ønsker større borgerinddragelse blandt andet gennem samarbejde med det nye lokale Alminde-Viuf Udviklingsråd.

Generalforsamling ifølge vedtægterne, som du finder på www.viuf.info.

Se hele indkaldelsen til Generalforsamlingen her.