Referat fra generalforsamling

Generalforsamlingen i Viuf Medborgerforening blev afholdt den 14. marts 2017 og du kan læse referatet fra generalforsamlingen her.

De nye medlemmer der blev valgt ind i bestyrelsen er:
Jonas kragh Jespersen, Charlotte Nielsen og Hella Bossen Poulsen.
Den nye bestyrelse er nu konstitueret – klik her for at se fordelingen af posterne.

På generalforsamlingen holdt formanden sin årlige beretning og kassereren fremlagde regnskab.

Efterfølgende kunne Anita Baagøe fortælle at indsamlingen til hjertestarteren nu var overstået og at der var taget skridt til at få den indkøbt. Den bliver placeret i forbindelse med Medborgerhuset, hvor der er offentlig adgang til den. Se præsentationen.

Henrik Lindholm fra Nej tak til Grusgrav gav et tilbageblik på den lange arbejdsproces det havde været at kæmpe imod de planlagte grusgrave.

Aftenen sluttede af med rødvin og ost og en hyggelig snak.